Image

onze kernwaarden

K-TEG zet sterk in op een gemeenschappelijk draagvlak binnen het voltallige team. Dit in de vorm van een aantal kernwaardes, die een goed beeld geven over de bedrijfscultuur. De kernwaardes tonen waar K-TEG voor staat en hoe alle teamleden met elkaar en met klanten omgaan. In willekeurige volgorde gaat het om de volgende kernwaarden: OPENHEID, FEELGOOD, RESPECT, TERMIJNVISIE en WIN-WIN.

De kernwaarden vormen ook de leidraad in beslissingen en keuzes. Van kleine tot grote beslissingen… ze worden altijd getoetst aan deze vijf kernwaarden. Om de waardes ook fysiek zichtbaar te maken, zijn ze uitgeschreven en in beeld gebracht op een volledige muur in de vergaderruimte.
OPENHEID 
Een transparante, open en eerlijke communicatie nastreven, is een belangrijke waarde. Dit nodigt uit tot inspraak en participatie van iedereen. Het helpt ook om moeilijkere zaken bespreekbaar te maken, vanaf het moment dat ze zich voordoen. 

FEELGOOD 
Een leuke sfeer, met plaats voor gezellige team-momenten. Dat vat de bedrijfscultuur goed samen. Er mag gelachen worden! De Funny Fridays dragen daar zeker toe bij.

RESPECT
Een rode draad doorheen alle communicatie met collega’s, klanten, stakeholders… iedereen waarmee teamleden in contact komen. Respect laat zich ook zien door afspraken na te komen en normen en waarden te volgen. Ook respect voor de omgeving en de natuur staat centraal.  
Image
Image
Image
TERMIJNVISIE 
Vandaag timmeren aan het bedrijf van morgen… een middellange en lange termijnvisie zijn daarvoor onontbeerlijk. Enkele hoofdzaken in de toekomstvisie zijn investeringen (in ontwikkelingen, automatisatie, normeringen…) en klantenzorg. Ook loyaliteit ten opzichte van leveranciers hoort hierbij. Voor de werknemers zijn een juiste life-work balance dan weer belangrijk.
WIN-WIN 
Elke keuze of beslissing wordt getoetst aan deze waarde. Met win-win wordt bedoeld dat alle betrokken partijen baat moeten hebben bij een beslissing, zowel intern als extern. Is dit het geval, dan volgt een volmondige ‘ja’, indien niet, een duidelijke ‘nee’. Win-win is een echte leidraad bij keuzes.