ONZE MARKTENzwarte lijn

SOUND & LIGHTsoundandlighthome

VIDEO & BROADCASTbroadcasthome

MEDISCH & FARMACEUTISCHmedisch home

INDUSTRIE & DIENSTENSECTORindustriehome

OVERHEID & ORGANISATIESoverheidhome

ICT & COMMUNICATIEict home2

K-TEG bv  Kiewitstraat 187 I 3500 Hasselt I Tel. 011 23 66 66 I  info@k-teg.com